Bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến cho mục đích tìm việc

Bắt đầu ngay

Bài kiểm tra miễn phí - Nhận chứng chỉ quốc tế - Có kết quả lập tức

Quiz V là gì?
  • Quiz V là bài kiểm tra trực tuyến đánh giá và xác nhận kĩ năng đọc viết tiếng Anh của người đi làm cho các công việc văn phòng.

  • Quiz V là hệ thống chính thức duy nhất được nhượng quyền nội dung bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào được thiết kế độc quyền bởi trung tâm Anh ngữ Wall Street English theo chuẩn quốc tế CEFRPearson Global Scale of English.

  • Kết quả Quiz V Có giá trị hỗ trợ tìm việc trên VietnamWorks.com thông qua Giấy Chứng Nhận và Điểm Số được Wall Street English và VietnamWorks công nhận cũng như giới thiệu cho các nhà tuyển dụng.